Rơm khô kiện vuông

Rơm khô kiện vuông

Rơm kiện khô:
Rơm khô đã được ép kiện vuông có khối lượng 50kg/kiện.
- Giúp bà con nông dân dễ dàng vận chuyển, không cần đến máy móc, tiết kiệm chi phí.
- xe thùng 7m2 chở được 10 tấn.
- xe 3 chân thùng 9m2 chở được 16,8 tấn.
- Tiết kiệm chi phí vận chuyển hơn rất nhiều.

https://www.youtube.com/watch?v=w7JoMKFNLOY