Rơm tròn và vuông

0₫
Giá: Liên hệ


Thu mua tất cả các loại rơm cuộn tròn và rơm đóng kiện vuông.

Phân loại:

- Loại 1: Rơm khô

- Loại 2: Rơm dẻo

- Loại 3: Rơm Nấm, rơm lót.

Giá: từ 1.600-2000đ/kg