Rơm ép Nông Thành Phát

Rơm ép Nông Thành Phát

Rơm ép kiện giúp tiết kiệm diện tích kho lưu trữ, rơm đạt chuẩn đã được xử lý ure.

Việc xử lý rơm bằng urê và đóng bánh không những đã làm tăng giá trị dinh dưỡng của rơm, tăng thời gian bảo quản, thuận tiện khi bảo quản do chiếm ít diện tích mà còn làm tăng khả năng tăng trọng của bò thịt, giảm chi phí thức ăn trong chăn nuôi.