• Hoạt động & sự kiện
  • Ngày 14/01/2017: Lễ khai trương nhà máy ép rơm Nông Thành Phát tại Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. http://thvl.vn/?p=781434h

Ngày 14/01/2017: Lễ khai trương nhà máy ép rơm Nông Thành Phát tại Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. http://thvl.vn/?p=781434h

Ngày 14/01/2017: Lễ khai trương nhà máy ép rơm Nông Thành Phát tại Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. http://thvl.vn/?p=781434h

https://www.youtube.com/watch?v=P-OWR98h2uU

Ngày 14 tháng 01 năm 2017, Công ty Nông Thành Phát tổ chức lễ khai trương nhà máy ép rơm với công suất 20,000 tấ/năm.